Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die in werking treedt, wanneer er een stroomstoring ontstaat. Het noodarmatuur of vluchtwegverlichting zal branden of zal geactiveerd (d.m.v. de back-up accu) worden om te gaan branden. Daarom is een regelmatige controle aan uw noodarmaturen dan ook onontbeerlijk voor de goede werking tijdens een spanningsuitval. Volgens de norm NEN 1010 en NEN 1838 moeten alle vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden bij stroomuitval. Noodverlichting en vluchtwegverlichting moet daarom altijd minimaal één uur gegarandeerd zijn om noodlicht te blijven geven op het punt dat het nodig is.

Welke normen gelden er voor noodverlichting in de praktijk?

De Arbowet en het Bouwbesluit 2012 zijn de basis voor noodverlichting, vluchtwegverlichting en onderhoud aan noodverlichting. Het Bouwbesluit 2012 kijkt naar de functie en het gebruik van uw gebouw. De eigenaar is hier verantwoordelijk en de gemeente heeft vaak een controlerende functie. In het kader van de Arbo-Wet is het Arbobesluit van kracht. Hiervoor is uw werkgever verantwoordelijk. Noodverlichting is dus noodzakelijk!

NEN-EN 1838:2013 is de wettelijke NORM voor noodverlichting en vluchtwegverlichting

Voor noodverlichting en vluchtwegverlichting is de Europese norm NEN-EN 1838:2013 van toepassing. Deze NEN-EN 1838:2013 nieuwe norm geldt voor gebouwen waar publiek en werknemers toegang tot hebben. Deze norm verwijst naar NEN-EN-IEC 60598–2–22:2014. De beschrijft de eisen voor noodverlichtin­gsarmaturen. Noodverlichting en vluchtwegverlichting is één van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van uw vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken.

Onderhoud aan noodverlichting en vluchtwegverlichting

Het onderhoud aan uw noodverlichting is zeer belangrijk. Dat uw noodverlichtin­gsinstallatie functioneert zoals het behoort kan alleen door goed jaarlijks onderhoud uit te laten voeren. Jaarlijks inspectie en onderhoud aan uw noodverlichting is verplicht en is zelfs in een aantal gemeenten vereist voor de gebruiksvergunning. Om een juiste functionaliteit van noodverlichting te waarborgen is correcte naleving van de voorschriften voor het jaarlijks onderhoud vereist. ISSO publicatie 79 dient als richtlijn voor het jaarlijks keuren aan uw noodverlichtin­gsinstallatie. Deze richtlijn voldoet uiteraard aan de eisen in het Bouwbesluit en de Arbowet voor noodverlichting en vluchtwegverlichtin­g.

Waarom uw onderhoud aan uw noodverlichting uitbesteden?

Het onderhouden van de noodverlichting is niet makkelijk of simpel dan dit op het eerste gezicht lijkt. En houdt bovendien meer in dan het vervangen van een tl-buis, LED lampjes of een back-up accu. Het jaarlijkse onderhoud moet uitgevoerd te worden door een vakbekwaam persoon die kennis heeft van elektriciteit en inzicht in mogelijke gevaren en de in acht te nemen voorzorgsmaatre­gelen hiervoor. Vooral het testen van de autonomie en vervangen van back-up accu’s vraagt kennis van elektrotechniek.

Onderhoudscontract noodverlichting

Wilt u zeker zijn dat al uw noodarmaturen werken naar behoren? Kies dan voor een onderhoudscontract voor uw noodverlichting bij de Brandblussershop. Wij realiseren dit onderhoud in samenwerking met RH Brandbeveiliging B.V. onze zuster bedrijf in brandbeveiliging.

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?