Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onderhoud brandblusser NEN 2559

Het onderhoud van brandblussers is een essentieel onderdeel van brandveiligheid. Het zorgt ervoor dat de brandblusser altijd in goede staat verkeert en klaar is voor gebruik in geval van nood. De NEN 2559 is een norm die de eisen stelt aan het onderhoud van brandblussers. Volgens de NEN 2559 moeten brandblussers regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf of een deskundige persoon met voldoende kennis en ervaring. Brandblussershop bied deze diensten aan. Het doel van het onderhoud is ervoor te zorgen dat de blusser goed functioneert en voldoet aan de gestelde eisen.

Het onderhoud omvat

Visuele inspectie, tevens het controleren van de staat van de blusser en de slang, het controleren van de druk in de blusser en het controleren van het afblaasmechanisme. Vergeet niet dat de blusser periodiek moet worden gekeurd. Deze keuring wordt uitgevoerd door onze deskundige. Het onderhoud en de keuring word door ons gedocumenteerd. Er word een onderhoudsrapport opgesteld dat de resultaten van de inspectie en keuring bevat, evenals eventuele uitgevoerde reparaties. Het is verstandig dit rapport te bewaren want deze kan worden opgevraagd door bevoegde instanties zoals DCMR of uw verzekeringsmaatschappij.

Inspectie van een brandblusser

Tijdens de keuring wordt er onder andere gekeken naar de volgende zaken:

  1. Visuele inspectie: er wordt gecontroleerd op beschadigingen, roestvorming, lekkages of andere zichtbare gebreken. Als er sprake is van grote beschadigingen, kan de brandblusser afgekeurd worden.
  2. Gewichtscontrole: het gewicht van de brandblusser wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er voldoende blusmiddel aanwezig is. Als het gewicht te laag is, kan de blusser afgekeurd worden.
  3. Drukcontrole: de druk in de brandblusser wordt gemeten om te controleren of deze nog op de juiste druk staat. Als de druk te laag is, kan dit wijzen op een lekkage en kan de brandblusser afgekeurd worden.
  4. Keuringssticker: als de brandblusser is goedgekeurd, wordt er een keuringssticker op geplaatst met de datum van keuring en de vervaldatum. Deze sticker dient als bewijs van de keuring.

Belangrijk

Het keuren van een brandblusser volgens NEN 2559 is belangrijk, omdat een brandblusser die niet goed functioneert niet effectief zal zijn in geval van een brand. Het regelmatig keuren van brandblussers zorgt ervoor dat ze altijd klaar zijn voor gebruik.

Lees meer

1 - 6 van 6 resultaten
  • 2 jaar garantie op al uw aankopen
  • Vrijblijvend advies
  • 14 dagen recht van retour

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?