Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wij zijn een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Wij adviseren u graag over onder meer materiaalkeuze, toepassingsmogelijkheden en leveringsprogramma.

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over brandblussers, brandslanghaspels, brandbeveiliging, brandblusmiddelen, brandbeveiligingsmiddelen, maar ook algemene voorwaarden en de verzendkosten voor België en Nederland. Wilt u in contact komen met ons, heeft u nog andere vragen, een opmerking of een klacht? Neem dan contact met ons op. Mogelijke contactinformatie kunt u op deze pagina vinden.

Klantenservice
 1. Wat is de keuzewizard

  De Wizard geeft u een goedkope projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen ( conform NEN 4001 ) gebaseerd op uw situatie. In deze NEN staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type, en de locatie van de blusmiddelen. Sinds deze norm is er een einde gekomen aan tegenstrijdige adviezen van brandblusbedrijven die snel rijk wilden worden. De Wizard geeft tevens naast de basisbeveiliging ook de aanvullende brandblussers die erbij geplaatst kunnen worden. https://www.brandblussershop.nl/keuzewizard/


 2. Hoe gebruik ik de keuzewizard

  Het beste is uw pand in verschillende zones te verdelen, op basis van brandrisico en uw gebruik ervan.
  U geeft aan in de Wizard 

  - zakelijk of particulier gebruik.
  - zakelijk word er ook gekeken naar de gebruikersfunctie
  - welke materialen zijn er in de zone aanwezig
  - Het aantal m2 per zone

  Vervolgens bepaalt de Wizard op basis van gebruik, oppervlakte van de zone, het aantal brandblussers dat minimaal dient te worden geplaatst.
  Een goede tip, wat veel word vergeten, de locatie van uw blusmiddelen moeten tevens gemarkeerd worden door pictogrammen.
  https://www.brandblussershop.nl/keuzewizard/

 3. Wat is een NEN Normering

  Een NEN Normering is in het bouwbesluit opgenomen, het bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waar alle bouwwerken, woningen, kantoren en winkels in Nederland aan moeten voldoen.

  Het Bouwbesluit geeft prestatie-eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Soms is het moeilijk om te bepalen of aan een bepaalde prestatie dan ook voldoende is. De prestatie  vraagt om een uitgebreidere uitleg. Neem een voorbeeld aan de brandbeveiliging.
  Met name de diversiteit van veel verschillende soorten bedrijven waar niet altijd de zelfde blusmiddelen  voor ingezet kunnen worden. In zo'n geval wijst het Bouwbesluit naar een NEN-norm. Daarin staan de gebruikersfunctie en voorwaarden om aan het betreffende voorschrift te voldoen. Als je gebruik maakt van de NEN-norm weet je dus zeker dat op dat onderdeel aan het Bouwbesluit zal worden voldaan. 
  https://www.brandblussershop.nl/keuzewizard/

 4. Wat is een bouwbesluit

  De rijksoverheid past het bouwbesluit regelmatig aan. In het bouwbesluit komen verschillende regels en voorschriften voor onze samenleving samen. Voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en het milieu.
  Het besluit bevat tevens Europese voorschriften. 
  Het bouwbesluit is opgesteld in goed overleg met de bouwpraktijk en heeft dus echt waarde voor de samenleving.

  Voor het toepassen van het bouwbesluit en het in praktijk te brengen is dus kennis nodig.
  In het bouwbesluit word er veel naar NEN normeringen verwezen. Deze NEN normeringen maken het voor de bedrijven in kwestie, bijvoorbeeld zoals wij makkelijk om regelgeving in praktijk uit te voeren, er zijn regels en voorschriften. 

  Een goede tip, maak eens gebruik van onze Keuzewizard op de homepage geheel volgens de NEN 4001 Nederlandse norm, Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. https://www.brandblussershop.nl/keuzewizard/

 5. 14 dagen recht van retour, hoe werkt dat?

  U heeft het recht om veertien dagen lang zonder opgaaf van reden uw aankoop aan ons te retourneren. Deze zogenaamde afkoelperiode gaat in op de dag dat u het product ontvangt. U kunt het product alleen terugsturen wanneer het ongebruikt is en in de originele verpakking zit (indien mogelijk). Bij uw bestelling heeft u ook een modelformulier van ons ontvangen. Zorg ervoor dat u dit formulier volledig ingevuld en voorzien van de juiste gegevens samen met uw producten terugstuurt. Alleen dan kunnen we uw retourzending snel en goed verwerken. De kosten voor het terugsturen van uw bestelling zijn voor uw eigen rekening. Na ontvangst en goedkeuring maken wij het bedrag van de teruggestuurde artikelen binnen veertien dagen naar u over. 

 6. Is het hebben van brandblussers verplicht?

  Brandblussershop.nl geeft advies voor een brandveilige omgeving. Wij stellen echter geen regels op.
  Voor ondernemingen geldt dat ze moeten voldoen aan wettelijke regels en brandveiligheidsnormen. U bent als particulier niet verplicht om thuis brandblusmiddelen te hebben. Wij raden u voor uw eigen veiligheid en dat van uw gezin wel aan om in ieder geval een blusdeken, rookmelder en een kleine brandblusser (sproeischuimblusser) van zes liter in huis te hebben.

 7. Hoeveel brandblussers zijn nodig er in mijn bedrijf?

  Als vuistregel geldt dat één brandblusser per 200 vierkante meter voldoende is. Dit is dan een blusser met zes liter sproeischuim, zes kilogram poeder of 5 kilogram CO2. Op iedere verdieping zijn er echter minimaal twee brandblussers nodig, en wanneer er een verhoogde kans op brand is (bijvoorbeeld bij de opslag van brandbare stoffen of bij brandgevaarlijke werkzaamheden), dan gaat u uit van één brandblusser per 100 vierkante meter, met een minimum van drie brandblussers op iedere verdieping. Maar nog veel handiger is gebruik te maken van de keuzewizard op onze homepage.

 8. Welk type brandblusser is het meest geschikt?

  Dat hangt af van de situatie en de ruimte waar u deze voor nodig heeft. Zo gelden voor bedrijven andere regels dan voor woonhuizen. Een sproeischuim brandblusser is de beste universele oplossing. Deze is gebruiksvriendelijk, zeer effectief, en vrijwel overal inzetbaar. Of maak gebruik van onze keuzewizard op de homepage, dan weet u precies welke type voor u geschikt is.

 9. Is controle van brandblussers verplicht?

  Ja. Controle en onderhoud van brandblussers bij bedrijven moet gebeuren volgens de wettelijke NEN-normen. Hierover leest u meer op onze site. Ondanks dat controle en onderhoud van brandblussers bij particulieren niet verplicht is, raden we u wel aan uw brandblusser of brandslang regelmatig laten controleren door een deskundige.

 10. Mijn brandblusser is beschadigd, wat nu?

  De praktijk heeft helaas uitgewezen dat beschadigde brandblussers bij gebruik erg gevaarlijk kunnen zijn. Wanneer uw brandblusser door bijvoorbeeld een val beschadigd is, laat u deze dan altijd door een erkend onderhoudsbedrijf keuren. De servicemonteur van de Brandblussershop kan dan beoordelen of u de brandblusser nog veilig kunt gebruiken. Neemt hier geen enkel risico mee.

 11. Wat als mijn brandblusser is gebruikt?

  Wanneer u de brandblusser gebruikt heeft, moet een erkende monteur (REOB gediplomeerd) deze reviseren, opnieuw vullen, en weer verzegelen. Daarna is uw brandblusser weer veilig en opnieuw te gebruiken.

 12. Krijg ik garantie op mijn brandblusser?

  Dit verschilt per brandblusser. U kunt de garantiebepalingen van uw brandblusser altijd bij aankoop van uw product terugvinden. Voor iedere brandblusser geldt dat deze in ieder geval onbeschadigd dient te zijn, en dat de plastic verzegeling boven in de afsluiter en de borgpen nog aanwezig moeten zijn. Uw factuur en orderbon zijn uw garantiebewijs.

 13. Hoe oud mag mijn brandblusser zijn?

  In ieder geval moet een brandblusser na 20 jaar vervangen worden. Tot die tijd geldt dat de brandblusser gebruikt kan worden, mits deze onbeschadigd is, en is onderhouden en gecontroleerd volgens de NEN-normen.

 14. Hoe weet ik of een brandblusser goedgekeurd is?

  Brandblussers voor de Nederlandse markt moeten een rijkstypekeur hebben. Dit wordt voor vijf jaar afgegeven en moet daarna vernieuwd worden. Op voor Nederland goedgekeurde brandblussers staat op het etiket het rijkstypekeurnummer. De geldigheid van dit nummer kunt u online controleren.

 15. Wat houdt bij brandblussers een milieukeur in?

  Als een brandblusser een milieukeur heeft, dan belast deze het milieu minder dan brandblussers zonder dit keurmerk. De gebruikte blusmiddelen in het product mogen niet schadelijk, toxisch, corrosief of bijtend zijn. Tevens moet de blusser voldoen aan minimale eisen op het gebied van kwaliteit en productinformatie.

 16. Wat is een brandklasse?

  Het soort brandhaard wordt aangeduid met een brandklasse (A tot en D en F). Brandklasse A is een brand met vaste stof, brandklasse B met vloeistof, C met gas, D met metaal en F met vet. De brandklasse op een brandblusser geeft aan voor welke brandhaard deze geschikt is. Bijvoorbeeld een sproeischuimblusser is geschikt voor brandklasse AB en een zogenaamde vetblusser voor brandklasse F.

 17. Kan ik een blusdeken veilig gebruiken voor een vet- of oliebrand?

  Het advies van de Brandwondenstichting is om bij een vet- en oliebrand geen blusdekens te gebruiken, maar deze te doven met een passende pandeksel. Ook een blusser met klasse F is daar geschikt voor. Blusdekens kunnen wel veilig gebruikt worden voor het doven van brandende kleding die personen aan hebben.

 18. Moet ik verplicht een rookmelder hebben?

  In nieuwe woningen zijn rookmelders die aangesloten zijn op het lichtnet verplicht. Op iedere verdieping moet er één aanwezig zijn. Die moet op meer dan 50 centimeter van de muren en hoeken van het vertrek afhangen. Het is natuurlijk altijd aan te raden om een rookmelder op te hangen, ook al heeft u een oudere woning. Een goede rookmelder geeft een harde waarschuwingstoon van minimaal 85 decibel. Jaarlijks onderhoud van de rookmelder is belangrijk (stofvrij maken, batterij vervangen).

 19. Wat zijn de verzendkosten bij de Brandblussershop?

  Leveringen binnen Nederland:

  Binnen Nederland - 9,95 Euro (POSTNL en DHL verzending)

  Leveringen buiten Nederland:

  Buiten Nederland - 35,00 Euro (POSTNL verzending)

  Wij begrijp als u een klein pakketje besteld voor verzending naar België, het verzendbedrag hoog is, neem hierover contact met ons op.


 20. Wat is NEN 2555 bij rookmelders?

  Bij nieuwe en gerenoveerde woningen mogen alleen zogenaamde optische rookmelders die voldoen aan de NEN 2555-norm gebruikt worden. Dat betekent dat ze rechtstreeks op het lichtnet aangesloten moeten zijn en tevens een secundaire energiebron moeten hebben. Deze norm bepaalt ook hoe en op welke plek deze optische rookmelder gemonteerd moet worden.

 21. Rookmelders, koolmonoxidemelders en hittemelders, wat is het verschil?

  Rookmelders reageren op de rook van een brand. Koolmonoxidemelders gaan af wanneer ze giftige gassen detecteren, bijvoorbeeld van een gasfornuis. Er zijn ook apparaten die zowel op rook als koolmonoxide reageren (zogenaamde combimelders). Hittemelders zijn zeer geschikt voor stoffige en vochtige ruimten, plekken waar rookmelders onnodig af kunnen gaan.

 22. Is een brandmeldcentrale verplicht?

  Ja, een gebouwen waar meerdere mensen aanwezig zijn is een brandmeldcentrale verplicht.

 23. Een droge blusleiding, wat is dat?

  Een droge stijgleiding of blusleiding bij hoge gebouwen wordt door de brandweer gebruikt om het bluswater snel op de juiste plek te krijgen met een pomp. Hiermee wordt het tijdrovende uitrollen en naar boven brengen van brandslangen voorkomen. Het is verplicht om blusleidingen aan te leggen in gebouwen hoger dan twintig meter en diepe gebouwen als parkeergarages.

 24. Wat is noodverlichting precies?

  Noodverlichting geeft een vluchtroute aan, en moet daarnaast voorzien in anti-paniekverlichting en de verlichting van werkplekken waar een verhoogd risico geldt. Vluchtrouteverlichting moet worden aangegeven met een pictogram. Noodverlichting is in gebouwen verplicht. Er zijn normen waar noodverlichting aan moet voldoen op het gebied van locatie, kleur, lichtsterkte, kleur en verblinding.

 25. Wat staat BHV voor?

  BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening en is verplicht in Nederland. In iedere onderneming moet minimaal één opgeleide BHV-ers zijn, zodat eerste hulp altijd kan worden gegeven, brand kan worden bestreden, reanimatie kan worden gegeven en een evacuatie kan worden begeleid.

 26. Waar staat REOB voor?

  REOB staat voor Regeling Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen, kortom een servicemonteur die kleine blusmiddelen onderhoud, moet in het bezit zijn van dit REOB certificaat. 

 27. Is impregneren van versiering / decoratie van mijn horecabedrijf verplicht?

  Ja. Het is in de horeca verplicht om geïmpregneerde versieringen en decoratie te gebruiken. Impregneren werkt brandvertragend, zodat vuur minder kans heeft.

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?