Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Informatie over brandpreventie

Brandpreventie in Nederland is een belangrijk agendapunt. Dramatische gebeurtenissen in het verleden hebben ervoor gezorgd dat wetten en regelgeving herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Zelf een kleine brand kan al veel schade aanrichten. Mensen beseffen vaak niet hoe snel een brand om zich heel kan slaan. Een ongelukje is zo gebeurt maar met de juiste maatregelen kan een erge brand voorkomen worden. Als het dan toch mis gaat, is het belangrijk om de juiste blusmiddelen binnen handbereik te hebben, zodat de schade beperkt blijft.

Rookmelders zijn van levensbelang

Rook is een grote boosdoener bij brand. Nog voor de brand om zich heen slaat kan iemand al bedwelmd zijn door de rook. Als u slaapt ruikt u niets en wordt dus niet wakker. In plaats daarvan verdiept uw slaap tot bewusteloosheid. Een rookmelder is een simpele oplossing. Rookmelders geven een scherp alarm af, bij detectie van rook. U wordt gealarmeerd voordat het vuur om zich heen slaat en hebt daardoor de tijd om het huis te verlaten. Rookmelders zijn van levensbelang.

Snel zelf blussen

Beginnende brandjes in huis kunnen zelf snel geblust worden. Het is raadzaam een blusdeken en een sproeischuimblusser van 6 liter in huis te hebben. Met de blusdeken kunt u kleine brandjes snel afdekken en smoren. Bijvoorbeeld in de keuken. Gebruik geen water of blusdeken voor het blussen van vet of olie of een brandend elektrisch apparaat. Hiervoor is een brandblusser nodig. Wanneer de kleding van een persoon in brand staat, kunt u deze met een blusdeken doven. Sla de blusdeken om het slachtoffer heen waarbij u van boven naar beneden werkt. Zo kan het vuur het gezicht niet bereiken. Met een draagbare brandblusser kunt u open vuur snel en doeltreffend blussen. Blijf echter niet blussen wanneer u daardoor zelf gevaar loopt. Stop op tijd om nog veilig de ruimte te kunnen ontvluchten.

Voorkom het inademen van rook

Rook is vaak giftig, door de brandende kunststof materialen in huis, en dus levensgevaarlijk. Een voorzorgsmiddel in huis is dan ook een vluchtmasker. Hiermee kunt u 30 minuten veilig ademhalen.

Extra vluchtroute

Woont u op een verdieping dan kan het handig zijn om in een kast of onder een bed een vluchtladder te hebben. Ze zijn compact opvouwbaar en laten zich snel uitrollen en vasthaken aan in een raamkozijn. Zo heeft u een veilige extra vluchtroute.

Onderhoud van brandbeveiligingsmiddelen

Heeft u brandbeveiligingsmiddelen in huis, zoals een rookmelder, brandblusser en blusdeken, controleer deze dan regelmatig. Vervang elk jaar de batterij van de rookmelder en laat de brandblusser jaarlijks controleren door een erkend brandveiligheidbedrijf.

Is de brand zo fel dat zelf blussen niet meer helpt, dan heeft u natuurlijk al eerder 112 gebeld

U moet nu het huis verlaten. Het is verstandig om hiervoor met uw huisgenoten vooraf een vluchtplan te hebben besproken. Spreek in het vluchtplan af wie voor de baby, het kind of het huisdier zorgt. Bepaal een vaste plek voor de huissleutel, zodat u niet voor een gesloten deur door de brand wordt ingesloten. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u, het vertraagd de brand en geeft u en uw bewoners meer tijd om te vluchten.

Bedrijven moeten aan diverse brandveiligheidsnormen voldoen

Zo moet de brandweer een bedrijf snel  kunnen bereiken. Niet alleen via de hoofdingang, maar ook op iedere afzonderlijke locatie van het bedrijfsterrein. Gebouwen hoger dan 70 meter en parkeergarages moeten zijn voorzien van stijgleidingen, zodat de brandweer via deze leidingen snel het bluswater ter plaatse heeft. Om een brand snel te ontdekken moet er in een gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig zijn. Ook noodverlichting behoort tot de verplichte maatregelen voor brandpreventie. Noodverlichting bestaat uit een vluchtrouteverlichting, paniekverlichting en verlichting in ruimten waarin gevaarlijk werk wordt verricht, zodat de werknemer zijn werk kan afronden alvorens het pand te verlaten. Een bedrijf is ook verplicht om een BHV organisatie te hebben. Een opgeleide hulpverlener biedt eerste hulp, weet hoe een beginnende brand geblust moet worden en draagt zorg voor evacuatie bij brand.

Er komt heel wat kijken bij brandpreventie. Er zijn veel wetten, regels en normen waaraan moet worden voldaan door bedrijven en aan brandblusmiddelen. Deze regelgeving en normen zijn noodzakelijk, zodat mensen erop kunnen vertrouwen dat zij veilig zijn, en in geval van calamiteit geen onnodig risico lopen.

Brandblussershop heeft zich gespecialiseerd in brandveiligheid. Als specialist weten wij waaraan blusmiddelen en veiligheidsmiddelen moeten voldoen. Wij geven advies voor een brandveilige omgeving.

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?