Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Brandmeldinstallaties

U heeft een brandmeldinsta­llatie aan de wand hangen, en u weet niet wat te doen en wat de regelgeving eist of voorschrijft. Het is heel belangrijk dat de brandmeldinsta­llatie jaarlijkse onderhoud krijgt volgens de NEN 2535. Zoals een fiets onderhoud nodig heeft om goed te blijven rijden en functioneren, heeft uw brandmeldinsta­llatie ook jaarlijks onderhoud nodig. Wanneer de brandmeldinsta­llatie niet met regelmaat wordt geïnspecteerd is de kans op storingen zeer groot. Daarnaast is de kans op nodeloze storingsmeldingen ook aanwezig. Dat kosten kunnen dan flink oplopen, omdat uw medewerkers onnodig het pand moeten verlaten voor een bepaalde tijd. Een groot of kleine uitslaande brand kan catastrofale gevolgen hebben voor uw bedrijf en organisatie, de mensen die hierbij betrokken zijn en uw omgeving. Omdat brandveiligheid een gevoelig onderwerp is, worden er hoge eisen gesteld aan een brandmeldinsta­llatie. Niet alleen de centrale of componenten moeten goed werken, ook de inrichting, signalering en het onderhoud moet van hoog erkend niveau zijn. Kwaliteit van uw brandmeldinsta­llatie is veiligheid! Omdat het om mensenlevens gaat, werken wij uitsluitend met de beste kwaliteit brandmeldinsta­llaties van onder andere Notifier, TEF en Hertek gespecialiseerd in brandmeldsystemen die volgens conform NEN 2535 wet en regelgeving gefabriceerd en geïnstalleerd worden.

Onderhoudsove­reenkomst brandmeldinsta­llatie en of ontruimingsin­stallatie

Voor het jaarlijks onderhouden aan uw brandmeldinsta­llatie / brandmeldcentrale of ontruimingsin­stallatie wordt er tussen de onderhoudsdes­kundige en u als ondernemer een onderhoudsove­reenkomst ( onderhoudsrapport ) opgesteld en getekend. Wordt het onderhoud niet uitgevoerd door het branddetectie­bedrijf die uw brandmeldinsta­llatie heeft geleverd? Dan is het belangrijk dat u bij het opnieuw afsluiten van de onderhoudsove­reenkomst bij RH Brandbeveiliging (zuster bedrijf van de Brandblussershop) de volgende documenten vrijblijvend aan ons aan te bieden;

  • Het Rapport van Oplevering of het installatie-attest van uw brandmeldinsta­llatie / brandmeldcentrale
  • Het bedieningsvoor­schrift van de brandmeldinsta­llatie in de Nederlandse taal (gebruiksaanwijzing van uw centrale)
  • Eventueel installatieplat­tegronden, blokschema’s, functiematrixen van uw installatie
  • Het logboek waarop aantekening worden gemaakt voor het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinsta­llatie ( jaarlijks verplicht om in te vullen)

Het is belangrijk dat het logboek actueel is en direct toegankelijk. Het logboek bewaart u daarom bij de brandmeldcentrale. Al het onderhoudswerk aan de brandmeldinsta­llatie waaronder het preventief onderhoud, de inspectie en reparatie aan de brandmeldinsta­llatie moeten in het (digitale) logboek worden vermeld.

Volgens de Nederlandse NEN 2654–1:2015 nl – norm dient elke organisatie / bedrijf een verantwoordelijke te hebben voor het beheer van de brandmeldinsta­llatie. De beheerder is verantwoordelijk voor bediening en beheer van de brandmeldinsta­llatie, uitvoering van periodieke controles, voorkomen van nodeloze valse storingsmeldingen, het bijhouden van het logboek en contact houden met het onderhoudsbedrijf en de onderhoudsdes­kundige.

Het jaarlijks onderhoud aan uw brandmeldinsta­llatie uitbesteden aan RH Brandbeveiligin­g B.V.?

RH Brandbeveiliging en de Brandblussershop zijn de specialisten op het gebied van brandbeveiliging en brandpreventie. We adviseren en leveren en installeren niet alleen brandmeldinsta­llaties en ontruimingsin­stallaties maar verzorgen ook het complete onderhoud aan uw brandmeldinsta­llatie. Benieuwd wat het u kost om een brandmeldinsta­llatie te laten onderhouden of installeren door RH Brandbeveiliging?

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?