Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hydranten en brandkranen

Om bij een brand bluswater af te kunnen nemen kan zowel een ondergrondse brandkraan (OBK) als een bovengrondse brandkraan (BBK) worden toegepast. De voordelen van bovengrondse brandkranen zijn voornamelijk de vindbaarheid en aansluittijd. De voordelen van ondergrondse brandkranen ten opzichte van bovengrondse brandkranen liggen met name in de kosten. Bovengrondse brandkranen zijn in een bestaand leidingnet namelijk bijna twee maal zo duur en in nieuw aan te leggen leidingnet zelfs drie maal zo duur als ondergrondse brandkranen.

Een hydrant (vaak ook brandkraan genoemd) is een water aftappunt bedoeld voor de brandweer. Voordat de eigen watervoorraad op is, kan de brandweer op een hydrant aansluiten. Brandkranen of hydranten zijn dan ook bedoeld als aansluitpunt op droge blusleidingen. Deze droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer.

Jaarlijks onderhoud hydranten en of brandkranen zoals het hoort

De ondergrondse en of bovengrondse hydranten of brandkranen en de afsluiters moeten één keer per jaar worden gecontroleerd op een goede werking. Onze hydrant en brandkraan specialisten weten precies hoe hydranten en afsluiters gecontroleerd moeten worden. Ook wordt, indien nodig, direct klein onderhoud uitgevoerd en een helder advies opgesteld voor eventueel grotere reparaties. De RH Brandbeveiliging hydrant / brandkraan servicemonteur stelt altijd een schriftelijke rapportage op en het hydrant wordt voorzien van controleerbare onderhoudsstickers.

Flowmetingen (debietmeting) op uw brandwaternet (hydrant en of brandkraan) uitvoeren?

Op uw hydranten, brandkranen kunnen wij voor u een debietmeting uitvoeren om te kunnen constateren of uw brandwaternet voldoende capaciteit heeft om te voldoen aan de plaatselijke regelementen. Onze Flow- en debietmeters geven een nauwkeurig beeld van de capaciteit van uw bluswater voorziening, en na de meting ontvangt u van ons een uitgebreid rapport met alle benodigde belangrijke en wettelijke gegevens.

Op zoek naar een onderhoudsbedrijf voor uw hydranten en of brandkranen op uw terrein?

RH Brandbeveiliging B.V. neemt deze werkzaamheden graag van u over. Wij verzorgen de controle en rapportage met de verschillende instanties.

Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden:

 • Controleren van uw hydrant en brandkraan met de praktijk
 • Uitvoeren van een capaciteitstest van de hydrant/brandkraan met één van onze geijkte flowmeters
 • Eventueel indien nodig het invullen van het meldingsformulier van uw waterleidingsbe­drijf
 • Het verwijderen van zand en vuil
 • Verwijderen van begroeiing om de hydrant heen
 • Aanbrengen van markeringen op het wegdek en/of de betonnen palen

Situering brandkranen en of hydranten (bron brandweer)

 • Voor de situering van brandkranen en hydranten worden dekkingscirkels van veertig meter rond de brandkraan gehanteerd, afstand onderling maximaal tachtig meter
 • Rondom brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van ruim 2 meter
 • Brandkranen in trottoirs moeten ten minste 0,35 meter van de trottoirband liggen, indien langs-parkeren wordt toegepast. Bij gestoken parkeren afstand 0,75 meter
 • Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen kunnen worden benaderd
 • De afstand tussen een primaire bluswatervoor­ziening en de brandweer toegang(en) van een gebouw is maximaal 40 meter
 • Indien in een object één of meerdere brandkranen aanwezig zijn, moet er binnen 35 meter van elke voedingsaansluiting een brandkraan zijn.

Onderhoudscontract hydranten en of brandkranen afsluiten?

Wilt u zeker zijn dat al uw hydranten en of brandkranen werken naar behoren? Kies dan voor een onderhoudscontract voor uw brandkranen bij de Brandblussershop. Wij realiseren dit onderhoud in samenwerking met RH Brandbeveiliging B.V. onze zuster bedrijf in brandbeveiliging.

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?