Brandvoorschriften voor kantoren

Het hebben van de juiste brandveiligheidsmaatregelen in uw kantoor is van vitaal belang. Voor de veiligheid van collega's en het kantoorgebouw zelf. Alle kantoorgebouwen in Nederland zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan de verplichte brandvoorschriften, dus het is belangrijk om de brandvoorschriften voor kantoren te begrijpen als u verantwoordelijk bent voor de brandveiligheid van uw kantoor. Alle brandveiligheidswetgeving in Nederland is verzameld in het "BouwBesluit 2012". Gaat het om een gebouw met een verhoogd risico, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of een hotel, dan moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Of u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft, kunt u nagaan op de website van Omgevingsloket online. We hebben deze eenvoudige handleiding gemaakt om mensen die verantwoordelijk zijn voor brandveiligheid op kantoor te helpen begrijpen wat ze moeten doen om hun kantoor wettelijk te laten voldoen aan de Nederlandse brandveiligheidsvoorschriften en de Bouwbesluit.

Alle kantoren

Ongeacht de grootte van uw kantoorgebouw, klein, middelgroot of groot, u moet ervoor zorgen dat u de volgende brandveiligheidsmaatregelen heeft getroffen:

 • Een brandrisicobeoordeling
 • Een aangewezen 'verantwoordelijke'
 • De juiste brandblussers aanwezig
 • Pictogrammen op de juiste plaatsen
 • Aangestelde BHV's
 • Brandveiligheidstraining voor uw collega's
 • Noodverlichting
 • Branddeuren

Zeer grote kantoorgebouwen met meerdere verdiepingen soms ook verplicht:

 • Brandmeldinstallatie
 • Droge blusleiding

Wat zijn droge blusleidingen? Dit zijn leidingen die de brandweer bij brand gebruikt om water rond het gebouw te krijgen zonder dat er brandweerslangen naar binnen hoeven. Blusleidingen worden geïnstalleerd in gebouwen van meer dan 18 meter hoog. Brandvoorschriften voor kantoren vereisen dat u ervoor zorgt dat deze doorlopend worden onderhouden.

wat zijn de belangrijkste brandgevaren in kantoorgebouwen?

 1. Elektrische apparatuur zoals kopieerapparaten
 2. Papier, karton en andere ontvlambare materialen
 3. Apparatuur wat onbeheerd wordt achtergelaten tijdens gebruik
 4. Het niet beschermen van vluchtroutes

Welke brandblussers heb ik nodig?

Vanwege de elektrische apparatuur die doorgaans in kantoren wordt aangetroffen, schrijven de brandweervoorschriften voor dat u CO2 brandblussers nodig heeft, maar Je hebt ook schuimblussers nodig. Deze worden gebruikt voor branden van papier, karton en hout. Als u een personeelskantine heeft die gebruik maakt van een frituurpan, vereist de brandregelgeving voor kantoren dat u naast de friteuse zowel een vet en of olie brandblusser als een blusdeken heeft. Sproeischuimblussers hebben de voorkeur in kantoren omdat ze veiliger zijn in omgevingen met onder spanning staande elektrische apparatuur. Het is belangrijk op te merken dat als u brandblussers koopt bij een online winkel, ze nog steeds in gebruik moeten worden genomen en onderhouden door een brandveiligheidsprofessional zodat uw kantoor voldoet aan de Nederlandse brandvoorschriften. Natuurlijk verkopen wij bij de Brandblussershop alleen maar gecertificeerde brandblusapparatuur.

Misschien dit ook interessant

Terug naar overzicht

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?