Een korte handleiding over brandveiligheid op scholen

Met ongeveer 20 scholen per maand die in 2020 door brand te kampen hadden, zou het van het grootste belang moeten zijn voor alle scholen ervoor te zorgen dat brandveiligheidspraktijken worden aangepakt. Dat gezegd hebbende, is het duidelijk dat branden op scholen niet ongebruikelijk zijn. Enkele veel voorkomende manieren waarop branden op scholen ontstaan, zijn:

 • Brandstichting
 • Defecte apparatuur
 • Ophoping van afval
 • Roken

Bovendien kunnen scholen een hoger risico lopen op verwondingen als gevolg van brand vanwege het grote aantal leraren en leerlingen dat tegelijkertijd aanwezig is. Als scholen echter streven naar naleving van de huidige wetgeving en goede brandveiligheidspraktijken implementeren, kan de kans op brand of schade aanzienlijk worden verkleind.

Wie is verantwoordelijk voor het nakomen van de bestelling?

Dit bevel stelt dat iedereen die een bepaald niveau van controle heeft in gebouwen, redelijke maatregelen moet nemen om het risico van brand te verkleinen en ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen ontsnappen als er brand is.

Wat zijn de belangrijkste regels onder de bestelling?

 • Scholen moeten een brandrisicobeoordeling uitvoeren om eventuele gevaren en risico's te identificeren
 • Ze moeten ook overwegen wie er een bijzonder risico loopt
 • Scholen moeten het risico van brand voor zover redelijkerwijs mogelijk wegnemen of verminderen en algemene brandvoorzorgsmaatregelen treffen om eventuele resterende risico's op te vangen
 • Ze moeten andere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er bescherming is als brandbare materialen worden gebruikt of opgeslagen
 • Ze moeten een plan opstellen om met een noodgeval om te gaan
 • Beoordeel regelmatig hun bevindingen

Beste brandveiligheidspraktijken voor scholen

De belangrijkste focus van brandveiligheid binnen scholen is het voorkomen van brand in de eerste plaats. Het risico van het ontstaan van brand wordt verminderd als de brandgevaren worden geïdentificeerd en geschikte beheersmaatregelen worden genomen.

Maar wat kunnen deze beheersmaatregelen zijn? Hier zijn enkele van onze beste tips:

 • Voer brandrisicobeoordelingen uit en werk deze regelmatig bij
 • Handhaaf een rookverbod op het schoolterrein
 • Zorg ervoor dat branddeuren gesloten blijven
 • Laat elektrische apparatuur regelmatig testen
 • Zorg ervoor dat brandbare stoffen veilig worden opgeslagen
 • Voer afval regelmatig af
 • Zorg ervoor dat meubels en armaturen brandvertragend zijn

Terug naar overzicht

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?