Nieuwe wetgeving kinderopvang en peuterspeelzalen

De Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt vanaf volgend jaar nieuwe eisen aan het kwaliteitsbeleid van de kinderopvang. De ministeriële regeling eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK gaat per 1 januari 2018 in.

Doel Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang 

Het doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast. Een van de pijlers van IKK is ‘veiligheid en gezondheid’, in het huidige beleid worden grote risico’s onderkend en is het noodzakelijk om maatregelen te treffen. Een van de maatregelen, zoals deze in de wet IKK beschreven worden, is dat op iedere kinderopvanglocatie tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig moet zijn die beschikt over een gecertificeerd ‘Kinder-EHBO’ diploma. Dit wordt noodzakelijk geacht om in het geval van incidenten adequaat te kunnen handelen. 

Wat is een gecertificeerd "Kinder-EHBO" diploma? 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 september 2017 in de Staatscourant een lijst gepubliceerd van alle onafhankelijk certificering die daarvoor erkend zijn. Hiervoor gelden een aantal door het ministerie en betrokken sectorpartijen opgestelde voorwaarden:

 • Zij is onafhankelijk
 • Zij verzorgt zelf geen onderwijs met betrekking tot het te verlenen certificaat
 • Zij biedt zelf geen onderwijs aan met betrekking tot het te verlenen certificaat
 • Zij schrijft geen onderwijsmethode en onderwijsmateriaal voor met betrekking tot het te verlenen certificaat
 • Zij geeft zelf het certificaat af voor maximaal twee jaar
 • Zij ziet zelf toe op de kwaliteit van het voor het verkrijgen van het certificaat af te leggen examen
 • Zij registreert zelf de behaalde certificaten en de geldigheidsduur in een register 

Het ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de volgende erkende instanties aangewezen:

 • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers van NedCert
 • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA
 • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA
 • Eerste hulpverlener van NIKTA - Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen van NedCert
 • Basis Eerste hulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV
 • Eerste Hulp aan baby’s en kinderen van het Nederlandse Rode Kruis
 • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening 

De Brandblussershop is i.s.w.m. RH Brandbeveiliging B.V. gemachtigd om een 6-tal van deze opleidingen te mogen verzorgen 

 • Eerste hulp aan kinderen van het Oranje Kruis
 • EHBO inclusief eerste hulp aan kinderen van het Oranje Kruis
 • Eerste hulp aan baby’s en kinderen van het Rode Kruis
 • BHV inclusief eerste hulp aan kinderen van het Rode Kruis
 • Eerste hulp bij het werken met kinderen van het NIBHV
 • BHV inclusief eerste hulp bij het werken met kinderen van het NIBHV
Terug naar overzicht

Advies nodig?

Heb jij geen idee welke brandblusser voor jou geschikt is?