Brandmeldinstallatie en het onderhoud | Brandblussershop.nl
U heeft een brandmeldinstallatie aan de wand hangen, en u weet niet wat te doen en wat de regelgeving eist of voorschrijft. Het is heel belangrijk dat de brandmeldinstallatie jaarlijkse onderhoud krijgt volgens de NEN 2535. Zoals een fiets onderhoud nodig heeft om goed te blijven rijden en functioneren, heeft uw brandmeldinstallatie ook jaarlijks onderhoud nodig. Wanneer de brandmeldinstallatie niet met regelmaat wordt geïnspecteerd is de kans op storingen zeer groot. Daarnaast is de kans op nodeloze storingsmeldingen ook aanwezig. Dat kosten kunnen dan flink oplopen, omdat uw medewerkers onnodig het pand moeten verlaten voor een bepaalde tijd. Een groot of kleine uitslaande brand kan catastrofale gevolgen hebben voor uw bedrijf en organisatie, de mensen die hierbij betrokken zijn en uw omgeving. Omdat brandveiligheid een gevoelig onderwerp is, worden er hoge eisen gesteld aan een brandmeldinstallatie. Niet alleen de centrale of componenten moeten goed werken, ook de inrichting, signalering en het onderhoud moet van hoog erkend niveau zijn. Kwaliteit van uw brandmeldinstallatie is veiligheid! Omdat het om mensenlevens gaat, werken wij uitsluitend met de beste kwaliteit brandmeldinstallaties van onder andere Notifier, TEF en Hertek gespecialiseerd in brandmeldsystemen die volgens conform NEN 2535 wet en regelgeving gefabriceerd en geïnstalleerd worden.

Onderhoudsovereenkomst brandmeldinstallatie en of ontruimingsinstallatie

Voor het jaarlijks onderhouden aan uw brandmeldinstallatie / brandmeldcentrale of ontruimingsinstallatie wordt er tussen de onderhoudsdeskundige en u als ondernemer een onderhoudsovereenkomst ( onderhoudsrapport ) opgesteld en getekend. Wordt het onderhoud niet uitgevoerd door het branddetectiebedrijf die uw brandmeldinstallatie heeft geleverd? Dan is het belangrijk dat u bij het opnieuw afsluiten van de onderhoudsovereenkomst bij RH Brandbeveiliging (zuster bedrijf van de Brandblussershop) de volgende documenten vrijblijvend aan ons aan te bieden;

- Het Rapport van Oplevering of het installatie-attest van uw brandmeldinstallatie / brandmeldcentrale
- Het bedieningsvoorschrift van de brandmeldinstallatie in de Nederlandse taal (gebruiksaanwijzing van uw centrale)
- Eventueel installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen van uw installatie
- Het logboek waarop aantekening worden gemaakt voor het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie ( jaarlijks verplicht om in te vullen)

Het is belangrijk dat het logboek actueel is en direct toegankelijk. Het logboek bewaart u daarom bij de brandmeldcentrale. Al het onderhoudswerk aan de brandmeldinstallatie waaronder het preventief onderhoud, de inspectie en reparatie aan de brandmeldinstallatie moeten in het (digitale) logboek worden vermeld.

Volgens de Nederlandse NEN 2654-1:2015 nl - norm dient elke organisatie / bedrijf een verantwoordelijke te hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie. De beheerder is verantwoordelijk voor bediening en beheer van de brandmeldinstallatie, uitvoering van periodieke controles, voorkomen van nodeloze valse storingsmeldingen, het bijhouden van het logboek en contact houden met het onderhoudsbedrijf en de onderhoudsdeskundige. 

Het jaarlijks onderhoud aan uw brandmeldinstallatie uitbesteden aan RH Brandbeveiliging B.V.?

RH Brandbeveiliging en de Brandblussershop zijn de specialisten op het gebied van brandbeveiliging en brandpreventie. We adviseren en leveren en installeren niet alleen brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties maar verzorgen ook het complete onderhoud aan uw brandmeldinstallatie. Benieuwd wat het u kost om een brandmeldinstallatie te laten onderhouden of installeren door RH Brandbeveiliging?

U kunt hier uw onderhoudscontract (offerte) voor het onderhoud aan uw brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie type A of B online aanvragen