Er blijkt wel  nog vaak onduidelijkheid te zijn over de juiste plaats om een CO melder (koolmonoxide melder) op te hangen. Een vaak gesproken misverstand is bijvoorbeeld dat het  CO koolmonoxide gas zwaarder is dan lucht. CO is ongeveer van gelijk gewicht als lucht: in de ruimte van een verbrandingstoestel zal CO, met de warme lucht uit het verbrandingstoestel, opstijgen. In de overige ruimtes zal CO zich mengen met de lucht en is het belangrijk dat de CO koolmonoxidemelder op ademhoogte hangt. Sinds vorig jaar is er dan ook  een wetenschappelijk onderbouwd plaatsingsadvies voor koolmonoxide melders CO melders opgesteld door de brandweer.

Overige advies koolmonoxide CO melder

Er heerst nog veel onbekendheid in Nederland omtrent koolmonoxide CO-vergiftiging. 100% is het nu zeker dat iedereen het kan overkomen, ook huishoudens met een moderne CV-installatie's. Het gevaarlijke CO koolmonoxide gas ruik of proef je niet, maar een Brandblussershop Ei of FireAngel CO koolmonoxide melder kan hierin wel levensreddend zijn. Deze alarmeert tijdig wanneer  er een te hoge concentratie CO in de lucht wordt gemeten. Op dit moment heeft maar circa 20% van de huishoudens een CO koolmonoxide melder in de woning of bedrijf geplaatst. Hier ligt dus zeker nog een kans voor de Brandblussershop, door onze klanten te wijzen op de gevaren en een CO-melder te installeren.

Het CO koolmonoxidegas is echt gevraalijker dan u denkt!

Koolmonoxide, ook wel CO, is een giftig gas, dat kleur-, geur- en smaakloos is en dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas, hout, stoffen of papier. De CO-vergiftiging vindt
voornamelijk plaats in woonomgeving en bedrijfomgevingen, bijvoorbeeld door een defect in uw cv-ketel, geiser, open haard of kachel of door een defect in de afvoer van rookgassen. In Nederland overlijden jaarlijks 5 tot 10 personen aan een CO- vergiftiging en enkele honderden mensen komen met zo’n vergiftiging op de spoedeisende hulp terecht.