Waar moet ik op letten met mijn brandblussers?

Niemand wil geconfronteerd worden met brand en de schade die het kan veroorzaken. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. Veel particulieren hebben brandmelders in hun woning en beschikken ook over een brandblusapparaat. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om maatregelen op het gebied van brandpreventie te nemen. In de risico-inventarisatie en -evaluatie van uw arbodienst, zult u een beoordeling vinden van de maatregelen die u als bedrijf genomen heeft. Daaraan zal een plan van aanpak gekoppeld zijn waaruit u de maatregelen kunt halen die u nog moet nemen. Dit is echter vaak niet genoeg. Veel ondernemers hebben behoefte aan specifieke informatie. Wat verwachten verzekeraars, brandweer en arbeidsinspectie nou echt concreet van u? En bij wie kunt u terecht om dit allemaal te regelen? Wij zetten een aantal punten voor u op een rij.

Hoe onderhoud ik mijn brandblusapparatuur?

Onderhoud aan brandblusapparatuur is in Nederland aan strenge wet- en regelgeving gebonden en moet voldoen aan Europese veiligheidseisen. Deze veiligheidseisen zijn streng geëvalueerd door vakmensen en garanderen bij goede navolging een zo optimaal mogelijke veiligheid. U kunt ze dus zien als noodzakelijke en verstandige investering. Voor brandblusser onderhoud gelden duidelijke regels, waarbij we onderscheid maken tussen onderhoud en vervanging en tussen brandslanghaspels en draagbare blustoestellen. De veiligheidsnormen waaraan brandblusser onderhoud en vervanging moeten volgens de NEN 2559, en specifiek voor brandslanghaspels NEN-EN 671-3. Niet iedereen mag zomaar onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitvoeren. Uitsluitend REOB-gediplomeerde deskundigen zijn hiertoe bevoegd. Brandblussershop staat voor voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen. 

Specifieke maatregelen

De volgende regels gelden voor het onderhoud en vervanging van draagbare brandblussers:

  • Elk jaar moet een REOB-gecertificeerde deskundige ze controleren en onderhouden. Na afloop plakt hij er een sticker op, waarop duidelijk te zien is wanneer de volgende controle nodig is.
  • Elke vijf jaar is uitgebreid onderhoud verplicht. De vulling van de brandblusser, als het en nat- of schuimblusser is, wordt dan vervangen.
  • Na tien jaar moet de REOB-erkende deskundige de blusser helemaal demonteren en waar nodig onderdelen vervangen. De vulling wordt volledig vernieuwd. Als u een CO2-blusser heeft, is dit het moment waarop het opnieuw wordt geijkt.
  • Na vijftien jaar vindt dezelfde uitgebreide controle plaats als na vijf jaar
  • Na twintig jaar wordt de brandblusser vervangen door een nieuw exemplaar

Voor brandslanghaspels gelden de volgende regels:

  • Elk jaar moet een REOB-gecertificeerde deskundige ze controleren en onderhouden. Na afloop plakt hij er een sticker op, waarop duidelijk te zien is wanneer de volgende controle nodig is.
  • Brandslangen worden gemaakt van het natuurproduct rubber. Rubber kan na jaren een kwaliteitsvermindering laten zien. Daarom moeten uw brandslanghaspels elke vijf jaar uitgebreid getest worden.

Met deze maatregelen voldoet u aan alle wettelijke vereisen.

Wie kan ik inschakelen voor onderhoud en vervanging?

Voor al uw brandblussers, brandslanghaspels en een onderhoudscontract kunt u terecht bij de brandblussershop. Zij zijn REOB-gecertificeerd en fungeren graag als uw adviseur op het gebied van brandpreventie.